Tehdit Suçunun İnternet Üzerinden İşlenmesi

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi (S.M.M. / S.M.M.M. )

Tehdit Suçunun İnternet Üzerinden İşlenmesi

YARGITAY 4. Ceza Dairesi
Esas No : 2012/8900
Karar No : 2012/28077

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve iddianamede sanığa yükletilen “…” isimli internet adresinde yazar olan “…” kod adlı kişi ile “…” rumuzuyla yaptığı özel görüşmede katılanı öldürmeyi düşündüğünü söyleme eyleminde yoklukta tehdit suçunun “iletme” öğesinin oluşmadığı kabul edilerek yapılan incelemede:
Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan …vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 27/11/2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:
Sanığın, internette yazışmalı sohbet sırasında katılanı öldürmeye yönelik düşünce ve planlarını arkadaşına anlattığı, bu yazışmaların daha sonra http://www.malatya.pol.tr adresine ihbar edildiği, ihbar üzerine konuyu araştıran polislere verdiği savunmasında da katılana yönelik öldürmeye yönelik hazırlıklarını itiraf ettiği, katılanın olaydan haberdar olması üzerine şikayetçi olduğunu beyan etmiş olması karşısında; iletme unsurunun oluştuğu ve TCK’nın 106/1. maddesiyle sanığın cezalandırılması düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmamaktayım.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat