Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE ZARARININ GİDERİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                   : Tecavüzün önlenmesi ve müvekkilimizin zararının giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz, ……………………. adresinde bulunan Açık Otoparkı işletmektedir. Hemen yanında bulunan ve depremden zarar gören bina yaklaşık iki aydır tamirat görmektedir.

 

2- İş hanının tamiri ile ilgili olarak malzeme taşıyan kamyonlar önce müvekkilimin otoparkını sınırlayan telleri yıkmışlardır. Müvekkilimizin başvurusu üzerine bina yönetimi müvekkilimizden özür dilemiş, yıkılan telleri en kısa zamanda onaracaklarını söylemiştir.

 

3- Müvekkilimiz tellerinin onarılmasını beklerken bu kez yüklenicinin adamları müvekkilimize ait otoparkın binaya bakan kısmına yüzlerce torba kireç ve çimento torbası yığmışlardır. Müvekkilimiz bina yönetimini yine uyarmış, bu kez de müvekkilimizi oyalamışlardır.

 

4- Müvekkilimiz, davalılarca haksız olarak işgal edilen arsaya araç kabul ederek para kazanmaktadır. Davayı açıncaya dek geçen …. gün bu alana araç alamamış ve zarar etmiştir. Ayrıca müvekkilimizin telleri de yıkılmış ve kullanılmaz hale gelmiştir. En önemlisi de müvekkilimizin iş yeri adeta işgal edilmiştir.

 

5- Bu nedenlerle, müvekkilimizin …. gün karşılığı olarak işgal edilen işyeri için fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile her gün için …………..TL olmak üzere ………….TL kazanç kaybı, yıkılan teller ve onarımı için …………..TL olmak üzere toplam …………..TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesini ve müvekkilimize ait işyerine yapılan tecavüzün önlenmesini talep zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK.m.683/2, 995 ve sair mevzuat.

DELİLLER                           : İşyeri Ruhsatnamesi, tanık beyanları, keşif ve her türlü yasal delil.

 

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin …. gün karşılığı olarak işgal edilen işyeri için fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile her gün için ………….TL olmak üzere ………….TL, yıkılan teller ve onarımı için …………..TL olmak üzere toplam ………….TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkilimize verilmesine ve müvekkilimize ait işyerine yapılan tecavüzün önlenmesine, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat