Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ – KAT MALİKİNE KARŞI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                                   : Davalının Diğer kat Maliklerinin Haklarına Yaptığı Tecavüzün Önlenmesi Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkillerim …………………. adresinde bulunan ve ……… İli, ………. İlçesi, ……… Mahallesi, ……… pafta, ……… ada, ………. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalı da aynı taşınmazda …. nolu bağımsız bölümün malikidir.

Davalı, davranışları ile kat malikleri olan müvekkillerimi rahatsız etmektedir. Davalıya bu konuda yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış, bunun üzerine kendisine …………….. Noterliğinden ../../…. tarih ve …….. yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı haksız tutumuna devam etmektedir.

Bu nedenlerle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

  1. NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu m.18 ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                              : Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ve sair deliller.

TALEP SONUCU                   : Arz edilen nedenlerle davalının haksız tecavüzünün önlenmesi için kendisine bu konuda uyarıda bulunulmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

 

DAVACILAR  VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat