Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİ – KAT MALİKİNE KARŞI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tecavüzün Önlenmesi ve Eski Hale Getirme Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Tapu kayıtlarında görüleceği üzere, müvekkilin maliki bulunduğu …….. ili, …….. ilçesi, … Köyü, ……mevkiinde kain, … ada, … pafta, … parsel’de kayıtlı bulunan tarlasının güney kısmından davalı su arkı geçirerek, müvekkilin taşınmazına tecavüzde bulunmuştur.
  2. Müvekkilim kendisini şifahen defalarca uyarmasına rağmen, davalı tecavüz teşkil eden eylemine devam etmiştir. Mahallinde yapılacak inceleme neticesinde durum açıkça görülecektir. Bu durum karşısında tecavüzün önlenmesi ve gayrimenkulün eski hale getirilmesi için bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu kayıtları, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık, Yemin ve sair yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK 683/2 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, söz konusu müvekkilin taşınmazına yapılan tecavüzün önlenmesine ve taşınmazın eski hale getirilmesine karar verilmesini, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

 

                                                                               Davacı Vekili

                                               Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat