TEBLİĞNAMEYE KARŞI CEVAP DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEBLİĞNAMEYE KARŞI CEVAP DİLEKÇESİ

YARGITAY (…). CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 
TEBLİĞNAMEYE KARŞI

BEYANDA BULUNAN

SANIKLAR                          :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KATILAN                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Tebliğnamesine Karşı Cevaplarımızdan İbarettir
SUÇ                                       :Sahtecilik
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkiller tarafından yapılmış bir sahtecilik söz konusu değildir. Adli tıp raporu lehimizedir. Söz konusu deliller mahkûmiyet kararı verilmesine elverişli ve yeterli değildir.
  2. Ayrıca suç işlenmediği halde, bir an için suç işlendiği düşünülse dahi, cezanın alt sınırı yerine cezanın üst sınırı uygulanmıştır. Uygulanması gerekli olan takdiri indirimler sebepsiz yere uygulanmamıştır.
  3. En önemlisi sahtecilik suçlarında kişi, bu suç ile bir menfaat temin etmeye çalışır. Müvekkillerin bu suç nedeni ile hiçbir menfaat temin etmeleri söz konusu değildir.

HUKUKİ SEBEPLER          :  CMK. md. 297/3 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıkladığımız nedenler ve dosya kapsamı itibarîyle sunmuş olduğumuz temyiz nedenleri, tebliğnameye karşı olan beyanlarımız ve yüce mahkemeniz tarafından re’sen dikkate alınacak hususlar çerçevesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine katılmadığımızı beyan eder, ….(…). Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve E. ……../…, K. ………./… sayılı kararının sanıklar lehine bozulmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                               Sanıklar Vekili

                                                                 Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat