Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEBLİGATIN İADESİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
ALACAKLI                          :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av.
BORÇLU                              :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

TEBLİGATI İADE

EDEN (3. KİŞİ)               :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                            :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Usulsüz Tebligatın İadesi ve Yapılmamış Sayılması Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Yukarıda dosya numarasını arz ettiğimiz icra takibi tebligatı, borçlu ……………..… A.Ş.’ye yapılması gerekirken borçlu ve icra takibi ile ilgisi bulunmayan müvekkilim ………………..… işletmesi sahibi ………………’a yapılmıştır.
  2. Müvekkilim, ibraz ettiğimiz vergi levhasından da anlaşılacağı üzere ……………….. ticaret unvanı ile şahsi ticari faaliyet icra etmektedir. Dosya borçlusu ……………..… A.Ş. ise takip konusu çek arkasındaki kaşeden de anlaşılacağı üzere Anonim Şirket olup adresi de kaşede mevcuttur.
  3. Müvekkilimin işçisi tarafından, ……………………’e geldiği sanılan tebligat yanlışlıkla alınmış olup, borç ve borçlu şirketle müvekkilimin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
  4. Bu itibarla müvekkilimin mağduriyetinin önlenmesi için işbu usulsüz tebligatı iade etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Tebligat parçası, Her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Tebligat Kanunu ve sair mevzuat.

SONUÇ VE TALEP            :  Yukarıda açıklanan nedenlerle borçla ve borçluyla hiç bir ilgisi bulunmayan müvekkilime yapılan usulsüz tebligatın yapılmamış sayılmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederiz.


Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat