Tebliğnameye Karşı Cevap Dilekçesi

0
2542

Tebliğnameye Karşı Cevap Dilekçesi

Yargıtay Dosya Esas: 2007/…
Tebliğname No: 2006/…
YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA
TEBLİĞNAMEYE KARŞI
BEYANDA BULUNAN

SANIKLAR : 1-Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
2-Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KATILAN : Adı ve Soyadı
SUÇ : Sahtecilik
SUÇ TARİHİ : 28.01.2003 ve öncesi
MAHKEMESİ : Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi
KARAR T. VE NO.SU : …/…/… gün ve E. 2006/…, K. 2006/…
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
TALEP KONUSU : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/232351 numa-ralı tebliğnamesine karşı beyanlarımızın sunulması dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Tarafımızdan yapılmış bir sahtecilik söz konusu değildir. Adli tıp raporu lehimizedir. Söz konusu deliller mahkûmiyet kararı verilmesine elverişli ve yeterli değildir.
2- Ayrıca suç işlenmediği halde bir an için suç işlendiği düşünülse dahi, cezanın alt sınırı yerine cezanın üst sınırı uygulanmıştır. Uygulanması gerekli olan takdiri indirimler sebepsiz yere uygulanmamıştır.
3- En önemlisi sahtecilik suçlarında kişi, bu suç ile bir menfaat temin etmeye çalışır. Bizim bu suç nedeni ile hiçbir menfaat temin etmemiz söz konusu değildir.
HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 297/3 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenler ve dosya kapsamı iti-barîyle sunmuş olduğumuz temyiz nedenleri, tebliğnameye karşı olan beyanlarımız ve yüce mahkemeniz tarafından re’sen dikkate alınacak hususlar çerçevesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesine katılmadığımızı beyan eder, Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2006/…, K. 2006/… sayılı kararının biz sanıklar lehine bozulmasını saygılarımla arz ve talep ederiz. …/…/…

Sanıklar
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmza

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here