Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

DAVACI                               :  

TC KİMLİK NUMARASI             :  

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               : Maliye Bakanlığı

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Haksız tutuklama nedeni ile ….-TL maddi ve …-TL manevi

tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkilimiz, … suçundan …/…/…. tarihinde … Cumhuriyet Savcılığı’nca  sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği … Sulh Ceza Mahkemesi’nin  …/…. sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimiz hakkında …   Ceza Mahkemesinde …/…. Esas No ile açılan kamu davası aynı mahkemenin …/… karar sayılı kararıyla sonuca bağlanmış ve müvekkilimizin atılı suçtan beraatine hükmedilmiştir. …/…/… tarihinde tahliye edilen müvekkilimiz toplam … ay …. gün haksız yere tutuklu kalmıştır.

3-) Müvekkilimiz, unlu mamul üretimine ilişkin küçük bir işyerini tek başına işletmektedir. Tutuklu kaldığı … ay …  gün boyunca işyeri kapalı kalmış, içeride yaklaşık … TL tutarındaki unlu mamuller bayatlamış ve bozulmuştur. Durum müvekkilimiz tarafından … Sulh Hukuk Mahkemesine yaptırılan tespit ile belgelenmiştir.

4-) Müvekkilimizin işyerinde ziyaa uğrayan malları dışında toplam …TL maddi kaybı da bulunmaktadır; zira müvekkilimiz bu işyerinden  günde … TL para kazanmakta olup bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri incelenerek kolayca anlaşılabilir. Ayrıca tüm bu süre boyunca haksız yere tutuklu kalmaktan dolayı manevi olarak da zarar görmüş, aile ve arkadaş çevresinde ithamlara maruz kalmış, eşiyle boşanmanın eşiğine gelmiştir.

5-) Açıkladığımız nedenlerle haksız tutukluluktan doğan maddi ve manevi zararların davalı hazine tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : … Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu tutuklama kararı, …  Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı beraat kararını içeren ilamı, …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Tespit zaptı ve Bilirkişi Raporu, Vergi levhası ve günlük kasa fişleri, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP                       : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin cezaevinde haksız olarak tutuklu kaldığı … ay …. gün için toplam …-TL. maddi ve …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata, …/…/… tarihinden (tutuklama veya dava tarihine göre faiz istemi değişebilir) itibaren …-TL. faize hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                               Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat