Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Haksız Gözaltı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi


… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
 
 
DAVACI                                :
 
TC KİMLİK NUMARASI :
 
ADRES                                  :
 
VEKİLİ                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                                :
 
ADRESİ                                :
 
KONU                                   :Haksız gözaltı nedeni ile ….-TL maddi ve …-TL manevi
tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.
 
AÇIKLAMALAR                 :
 
1-) Davalı …../…./…. Tarihinde bankamatikten para çekmek için müvekkilimizden yardım istemiş ancak kartın bloke olması üzerine diğer davalı bankanın çalışanlarından kartın iadesini istediğinde bankamatikte kartın bulunmadığı, paranın kısa bir süre önce çekildiğini söylenerek, müvekkilimizi haksız şikayet ederek işyerindeki dolabının ve üzerinin aranmasına ve nezarete alınmasına, hakkında adli soruşturma başlatılmasına sebebiyet vermiştir. (EK – 1)
 
2-) Müvekkilimiz, çalıştığı işyerinde …. statüsünde çalışmakta olup, bahse konu soruşturma sırasında çalıştığı ortamın ve dolabının aranması nedeniyle zor durumda kalmış, iş arkadaşlarının önünde küçük duruma düşmüştür. Üstelik müvekkilimiz gözaltında tutulduğu zaman zarfında işyerine gidemediğinden maaşından da gitmediği gün kadar kesinti olmuştur.
(EK – 2)
 
3-) Açıkladığımız nedenlerle haksız gözaltına alınmadan doğan maddi ve manevi zararların davalı tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER        : 5271 S. K. m. 91, 92, 118, 141.
HUKUKİ DELİLLER          :
1-………… Sayılı Savcılık Soruşturma Dosyası ve Gözaltına alma kararı
2-İşyeri özlük dosyası
 
SONUÇ VE TALEP              : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin gözaltında haksız olarak kaldığı süre için toplam …-TL. maddi ve …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata, …/…/… tarihinden (gözaltına alınma veya dava tarihine göre faiz istemi değişebilir) itibaren …-TL. faize hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
Davacı Vekili
                                                                                                               Av. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat