İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

… CEZA MAHKEMESİNE

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

KATILAN / (veya) SANIK:

VEKİLİ :

SANIK/SANIKLAR :

SUÇ :

İSTİNAF KONUSU KARAR: … Ceza Mahkemesinin … tarihli ve E:…/… sayılı  kararı

TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. ,

İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim.

Av. …

…….Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat