Hukuk Davası Süre Tutum Dilekçesi

TCK m. 249 nedir?

Hukuk Davası Süre Tutum Dilekçesi

YARGITAY

….. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 20…/……. E.

TEMYİZ EDEN DAVACI : ……………….
VEKİLİ :Av……………..

DAVALI :………………
VEKİLİ : Av………………

KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR : Sayın Mahkemece karar duruşması olan 07.07.2015 tarihinde verilen karar, mevcut haliyle hukuki düzenlemelerden ve hakkaniyetten uzak olduğundan, işbu kararı yasal süresi içinde temyiz etme zarureti hasıl olmuştur. Temyiz nedenlerimiz, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip dosyaya sunulacaktır. Temyiz için gerekli harçlar tarafımızca yatırılmış olup, gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../../..2015

Davacı Vekili Av………………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat