Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi

0
169

Ceza Davası Süre Tutum Dilekçesi

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ANKARA

DOSYA NO : 2015/ Esas

TEMYİZ EDEN SANIK :

MÜDAFİİ :

DAVACI : K.H

MÜŞTEKİ/MÜDAHİL :

VEKİLİ :

KONU : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte olan ceza davasının …./…../…… tarihli duruşmasında sanık hakkında…………kararı verilmiştir.

2-Mahkemenizin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.Bu nedenle kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyiz. Gerekçeli temyiz dilekçemizi, Mahkemenizin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal süresi içinde vereceğiz.

İSTEM SONUCU :

Gerekçeli Mahkeme kararının tarafıma tebliğinden sonra ayrıntılı temyiz dilekçesi verme hakkımı saklı tutarak, kararı temyiz ettiğimizi saygılarımla ve vekaleten arz ederim. ……/……/2015

SANIK MÜDAFİİ
Av.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...