Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAVZİH TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO              :
DOSYA KARAR NO         :…………/…………
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tavzih Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Mahkemenizce yukarıda Esas ve Karar No.ları yazılı dosyadan görülmekte olan davada, açmış olduğumuz davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu çerçevede yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya yüklenmesine karar verilmiştir. Fakat yargılama giderleri ile vekalet ücretinin ne kadar olduğu, kararın hüküm kısmında açıklanmamıştır. Bu durum hükmün infazını imkansız hale getirdiğinden, belirtilen kısımların tavzihi ihtiyacı hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 305-306 ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin ne kadar olduğunun açıklanmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat