TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Taşkın İnşaat Nedeniyle Tescil Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim…….. İli, …….. İlçesi ………. Mahallesinde bulunan arsası üzerine müstakil bir ev yapmıştır. Ev tamamlanıp bahçe duvarlarını inşa ederken komşusu da arsasına ev yapmak için arsasının tespiti amacı ile aplikasyon yaptırmıştır. Yapılan aplikasyon neticesinde müvekkilimin komşusunun arsasına bir miktar taştığı tespit edilmiştir.
  2. Müvekkilim iyiniyetli olup, inşaatın değeri üzerine yapıldığı arsadan daha fazladır. Müvekkil, açık bir alanda inşaat yaptığı için, komşu arsasına bilmeyerek taşkınlık yapmıştır. Yaptığı bu inşaatta komşu arsaya taşan kısmın arsa bedeli mukabilinde kendi adına tescili için eldeki davayı açmak zorunda kalmıştır.

DELİLLER                           :  Tapu Kayıtları, İnşaat Ruhsatı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanık, Yemin ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 724 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne, müvekkilimin iyiniyetli olarak yaptığı inşaatta taşkın olarak yapılan kısım nedeni ile davalıya ait arsa payının, mahkemenizce uygun görülecek bedeli mukabilinde müvekkilim adına tesciline, taşınmazın dava kesinleşinceye kadar el değiştirmesine engel olmak için tapu kaydına FERAĞDAN MEN NİTELİĞİNDE İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat