TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE BEDELİ KARŞILIĞI İNŞAAT TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞKIN İNŞAAT NEDENİYLE BEDELİ KARŞILIĞI İNŞAAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Taşkın İnşaat Nedeni ile Bedeli Karşılığı Tescil Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim…….. İli, ……..Beldesinde bulunan arsası üzerine müstakil bir ev yapmıştır. Ev tamamlanıp bahçe duvarlarını inşa ederken komşusu da arsasına ev yapmak için arsasının tespiti amacı ile aplikasyon yaptırmıştır. Yapılan aplikasyon neticesinde müvekkilimin komşusunun arsasına bir miktar taştığı tespit edilmiştir.
  2. Durumu öğrenen müvekkilim iyi niyetle yaptığı bu inşaatta komşu arsaya taşan kısmın arsa bedeli mukabilinde kendi adına tescili için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur. İnşaat üzerine yapılan arsadan değerlidir. Müvekkilim iyi niyetlidir. Açık bir alanda inşaat yaptığı için komşu arsasına bilmeyerek taşkınlık yapmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 724 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne, müvekkilimin iyi niyetli olarak yaptığı inşaatta taşkın olarak yapılan kısım nedeni ile davalıya ait arsa payının, mahkemenizce uygun görülecek bedeli mukabilinde müvekkilim adına tesciline, taşınmazın dava kesinleşinceye kadar el değiştirmesine engel olmak için tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat