Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT TALEBİ – ESER SÖZLEŞMESİNE KONU BİNANIN TAMAMLANMAMASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACILAR                      :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

 

KONU                   : Alacağın tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkillerim ile davalı arasında yapılan ../../…. tarihli sözleşmeye göre, davalı …………… Mahallesi …. Pafta, …. Ada, …. ve …. parsellerde ve aynı pafta, …. ada, …. parselde inşaat yapım işini üstlenmiştir.

2- Davalı, bu sözleşmeyi ihlal ederek, eksik, hatalı ve sözleşmede öngörülen işlerden farklı işler yapmıştır. Bu nedenle, ekte örneği verilen …….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ../…. D.İş dosyası ile tespit yaptırılmış ve yapılan bu tespit nedeni ile düzenlenen ../../…. tarihli ve keşif tarihi ile yerel piyasa fiyatları esas alınarak düzenlenen rapora göre; …. parseldeki binadaki sözleşmeye aykırılık nedeni ile   ………..TL, …. parseldeki binada sözleşmeye aykırılık nedeni ile ………..TL, …. parseldeki binada sözleşmeye aykırılık nedeni ile ………..TL, sözleşme hükümlerine uygun hale getirmek için …………TL olmak üzere toplam ………TL zarar bulunduğu tespit olunmuştur.

3- Davalıya zarar miktarı bildirilmesine ve ödemesi istenmesine rağmen, davalı ödemeye yanaşmamıştır. Bu sebeple müvekkillerimizin uğradığı zararın tahsili için mahkemenize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

CEVAP SÜRESİ  : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU                : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile …………. TL alacağın, ../../…. tarihinden itibaren hesaplanacak ticari reeskont faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACILAR VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat