Tavzih Talebi Davalı

Tavzih Talebi Davalı

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     :(Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       :Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                          :Davacının sunmuş olduğu Yargıtay kararının maddi hatadan kaynaklı örnek olmaması sebebiyle dayanaksız itirazlarının reddi ile gerekçeli kararda yer alan maddi hatanın düzeltilmesine karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1.Sayın Mahkemece, karşı davada herhangi bir yargı gideri bulunmadığı halde karşı davada, davalı yargı gider toplamı olup, dökümü aşağıda gösterilen … TL’nin davacıdan alınıp davacıya verilmesine”karar verilmiştir.

2.Mevcut olmayan yargılama giderine hükmedilmesi tamamen maddi bir hatadan kaynaklıdır ve düzeltilmesi gerekmektedir.

3.Davacı tarafın örnek göstererek sunmuş olduğu Yargıtay kararı maddi hataya örnek olabilecek türden değildir. Dosya kapsamında yer almayan yargılama giderine hükmedilmesi maddi hatadır ve her zaman düzeltilebilir.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle; davacı tarafın haksız ve dayanaksız itirazlarının reddi ile maddi hatanın düzeltilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat