Tatil Günlerinde İşçinin Çalıştırılıp Çalıştırılmayacağı

Ceza Kanununda Yer Alan Hapis Cezaları Nelerdir?

Tatil Günlerinde İşçinin Çalıştırılıp Çalıştırılmayacağı

İş Kanununun 44. Maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılamayacağı toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunma­ması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayının alın­ması gereklidir.” Aksi takdirde işçi söz konusu günlerde çalışmaya zorlanamaz.

Ulusal bayram ve gene tatil günlerinde resmi daire ve kuruluşlar ta­til edilir, bu yerlerde çalışma yapılamaz. Buna karşılık özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunludur ancak niteliği bakımından sürekliliğinde zorunluluk bulunan işlerde 29 Ekim günü işçi çalıştırılması mümkündür. Bunun gibi, Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 2429 sayılı yasay­la 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapatılması zorunluluğu getirilmesine karşın bu zorunluluğa uymayanlar hakkında bir ceza yaptırımı öngö­rülmemiş olması dolayısıyla, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinden hareketle sanığın beraatına karar vermiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat