Ara Dinlenme Süreleri Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ara Dinlenme Süreleri Nedir?

Sosyal devlet anlayışı içinde tüm çalışanların ve bu arada işçilerin sağlığının korunması ve iş gücünün yenilenmesi düşüncesiyle dinlenme hakkı ülkemizde de anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 50. Maddesinin 3. Ve 4. Fıkralarına göre ”Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları ka­nunla düzenlenir”. Anayasada dinlenme hakkı genel ve soyut bir kuralla güvence altına alınmış, ayrıntılı düzenlemenin yapılması ise yasa koyu­cuya bırakılmıştır. Dinlenme hakkı olarak kabul edilebilecek bir düzen­leme de günlük çalışma süreleri içinde geçen ara dinlenmeleridir.

Ara dinlenmesi, günlük iş süresi içinde işin gereğine ve o yerin ge­leneklerine göre düzenlenmek suretiyle günlük çalışma süresinin orta­lama bir zamanında verilen dinlenme süresidir. Ara dinlenme süresi hem işçiler hem de işverenler için önemli bir yere sahiptir. İşçilerin ça­lışma sürelerinin ortalama bir zamanında belli bir süre ile çalışmalarına ara vermelerine ve dinlenmelerine, ihtiyaçlarını karşılamaya imkan ve­rilmesi önemli ve aynı zamanda da zorunludur. Ara dinlenme işçilerin çalışma verimini artıracak, işverenlere de çalışanın veriminin artması ile ihtiyaç duyduğu mamulün ortaya çıkmasında fayda sağlayacaktır. Ara dinlenmesinin önemli olmasının bir diğer nedeni de fazla mesai hesaplamalarında çokça kullanılması sırasında ortaya çıkmakladır.

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden ça­lışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.

Ara dinlenmesi 4857 sayılı İş Kanununun 68. Maddesinde düzen­lenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre işçilere,

  • 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
  • 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde ya­rım saat,
  • 7,5 saatten fazla süreli işlerinde bir saat ara dinlenmesi verilir.

Uygulamada 7,5 saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük ça­lışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş Kanununun 63. Maddesi hükmü­ne göre günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacağından, 68. Maddenin belirlediği 7,5 saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlen­me süresinin, günlük en çok 11 saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla günde 11 saate kadar olan çalışma­lar için ara dinlenmesi en az bir saat, 11 saat ve üzeri çalışmalarda ise en az bir buçuk saat olarak verilmelidir. Günlük 14 saatlik fiili çalışma olması durumunda ara dinlenme süresi 2 saat olarak hesaplanmalıdır.

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Öte yandan bir işyerinde ara dinlenmeleri bütün işçilere aynı veya değişik saatlerde verilebilir. İşve­rene tanınan bu serbestlikteki sınır Medeni Kanun’daki dürüstlük kura­lıdır. Örneğin bazı işçileri cezalandırma amacıyla farklı uygulamaya gidilemez. İş Kanununun 67. Maddesinin birinci fıkrasına göre, günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerinde işçile­re duyurulur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat