Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

Takip Kodu:

 

                                                                                                                                                              Örnek No : 27

T.C.

 

Dosya No :

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI

 

                Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi,  önemli özellikleri :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Satış şartları :

1 – Birinci artırma . /…./… günü saat ……….. den ………………………  e kadar

……… da; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve

satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa      /           /

günü ……………….. de saat ………………. de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Birinci

artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerinin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.

  • Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
  • – İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  • – Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  • – Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  • – Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin ………..  sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilân olunur.

../../….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

(İİK m.126)                                                                                                                                        

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat