Taşınırların özgülenmesi

MADDE 660- Mirasçı, işletme için gerekli olan araç, gereç ve hayvan­ların işletme için taşıdığı değer üzerinden kendisine özgülenmesini isteyebilir.

Özgülenmenin hangi mirasçıya yapılacağı

MADDE 661- Mirasçılardan birinin özgüleme istemine itiraz etmesi ve­ya isteklilerin birden çok olması hâlinde, sulh hâkimi, kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutmak suretiyle işletmenin hangi mirasçıya özgüleneceğine karar ve­rir.

İşletmeyi kendisi işletmek isteyen ve bunun için ehil olduğu anlaşılan miras­çıya özgülemede öncelik tanınır.

İşletmeye ehil olmanın belirlenmesinde, özgülenme isteyen mirasçının eşinin yetenekleri de göz önünde tutulur.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

MADDE 662.- İşletmenin kendisine özgülenmesini isteyen ve buna ehil ol­duğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz.

Mirasçılıktan çıkarma ve mirastan feragat hâlleri saklıdır.

Birden çok mirasçıda özgülenme koşullarının bulunması hâlinde, kendisine özgülenme yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir.

Ergin olmayan mirasçılar

MADDE 663.- Mirasçılar arasında ergin olmayan ayırt etme gücüne sahip altsoy varsa; paylaşma, bunlar ergin oluncaya kadar ertelenebilir veya mirasçılar arasında özgülemeye karar verilebilecek tarihe kadar aile malları ortaklığı kurulur.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat