Aile malları ortaklığı

İstem hakkı

MADDE 664- Kendisine işletme özgülenen mirasçının, diğer mirasçıla­rın payları karşılığında ödemesi gereken miktar ile daha önce işletme üzerinde kurulmuş bulunan rehinlerle güvence altına alınmış olan borçların toplamı, işletme­nin gelir değerinin dörtte üçünü aşarsa, kendisine özgüleme yapılan mirasçının istemi üzerine özgülenen işletmenin paylaşılması uygun bir süre ertelenebilir.

Bu takdirde mirasçılar arasında kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulmuş olur.

Taşınmazlar üzerinde üçüncü kişiler yararına, kalıtın borçları nedeniyle, te­minatlı alacak ile mirasçılara ödenmesi gerekecek miras payının tutarı, taşınmazın değerinin dörtte üçünden çok olursa kendisine işletme tahsisi edilen mirasçı taksi­min uygun bir zamana bırakılmasını isteyebilir.

Bu durumda işletme aşırı borçlardan kurtularak çalışır durumda olacağından mirasçı paylarının ödenmesi kolaylaşır.

Yargıç paylaştırmayı ileri bir tarihe bırakırsa, tarımsal işletme kar payı dağı­tan bir aile şirketi olur. Bu durumda ortaklığı idare etme hakkı kendisine işletme tahsisi edilene ait olur. kalan mirasçılar sadece elde edilecek kardan pay isteyebilir­ler. Ortaklığa girmek istemeyen mirasçılar, miras payı ödeninceye kadar yasal faiz isteyebilirler. (MY.875)

Ortaklığın sona erdirilmesi

MADDE 665- Kendisine işletme özgülenen mirasçı, aşırı borçlanma zorunda kalmaksızın diğer mirasçıların paylarının karşılığını ödeyecek duruma gelirse; mirasçılardan her biri, ortaklıktan çıktığını bildirerek payının karşılığının kendisine ödenmesini isteyebilir.

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, kendisine özgülenme yapılan mirasçı ortak­lın sona erdirilmesini her zaman isteyebilir.

Diğer mirasçıların paylarının mirasçı irat senediyle karşılanması.

Kendisine işletme özgülenen mirasçı, aşırı borçlanma zorunda kalmaksızın diğer mirasçıların paylarının karşılığını ödeyecek duruma gelirse; mirasçılardan her biri, ortaklıktan çıktığını bildirerek payının karşılığının kendisine ödenmesini isteye­bilir.

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, kendisine özgülenme yapılan mirasçı ortak-ığın sona erdirilmesini her zaman isteyebilir.

Kendisine işletme tahsis edilen mirasçının iflas etmesi veya mallarının ta­mamına haciz konulup satışının istenmesi halinde ortaklık sona erer (MY.380) Mirasçılardan biri iflas eder veya payına haciz konursa, geri kalan mirasçılar borcu kapatarak ortaklığı devam ettirebilirler. (MY.381)

Kendisine işletme özgülenen ölümü ile de ortaklık son bulur.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat