Tenkisin Tereke İle İlgisi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Tenkisin Tereke İle İlgisi

MADDE 519- Tereke mevcudunu veya tasarrufu yerine getirme yü­kümlüsüne yapılan kazandırmayı ya da saklı payı zedeleyen tasarrufların orantılı olarak tenkisi istenebilir.

Tasarrufu yerine getirme yükümlüsü, mirasçılığı veya kendisine bırakılan ka­zandırmayı reddetmiş ya da mirasbırakandan önce ölmüş veya mirastan yoksun kalmış olsa bile tasarruf yürürlükte kalır; yerine getirme borcu, bu durumlardan yararlananlara geçer.

Yasal veya atanmış mirasçı, mirası reddetmiş olsa bile lehine yapılmış bir tasarrufun yerine getirilmesini isteyebilir.

Mirasbırakanın ölüme bağlı olarak veya ölüme bağlı olmayarak bağışlama­larda tasarruf edilebilir kısım aşıldığı takdirde aşan kısım tenkis edilir.

Tenkise; mirasbırakanın saklı pay hisse sahiplerinin miras hakkını ortadan kaldırmak kastıyla yaptığı devirler, doğrudan doğruya yapılan bağışlarda tasarruf oranını aşması mirasbırakanın ölümünden önce yaptığı tüm bağışlar indirime (ten­kise) tabidir.

Tasarrufu yerine getirme yükümlüsü; mirası ret etmiş kendisine bırakılan ka­zandırmayı kabul etmemiş, mirasbırakandan önce ölmüş veya mirastan yoksun kalmış olsa dahi tasarruf yürürlükte kalır.

Yasal veya atanmış mirasçı, mirası ret etse dahi lehine yapılmış tasarrufun yerine getirilmesini istemeye engel yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat