TASARIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASARIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Lisans Veren       :

Lisans Alan                     :

1- Lisans Anlaşmasının konusu, Lisans Veren adına Türk Patent Enstitüsünde ………. sayı ile tescilli bulunan ve sözleşmenin ekinde renkli ve görsel öğelerine ve tarifnamesine açıkça yer verilen bir endüstriyel tasarımın (bundan böyle Tasarım olarak anılacaktır) sadece Lisans Alan tarafından kullanılmasıdır. Tasarımın üç boyutlu ve birden fazla açıdan çekilmiş resimleri de bu sözleşmenin ekinde yer almakta olup, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

2- Lisans Anlaşmasının geçerlilik süresi, Türk Patent Enstitüsü Endüstriyel Tasarımlar sicil kaydına Lisans Anlaşmasının işlenmesi tarihinden itibaren 5 yıldır. Geçerlilik süresinin bitiminden en az 6 ay önce taraflardan biri anlaşmanın bitimini mektupla bildirmez ise, Anlaşma süresi 5 yıl daha uzayacaktır. Müteakip süre bitimlerinde de aynı yöntem uygulanacaktır.

3- Bu Lisans Anlaşmasının karşılığında Lisans Alan, Lisans Verene ………. TL bedel ödeyecektir. Bu miktar, Lisans Anlaşmasının uzatılması durumunda taraflarca yeniden belirlenir.

4- Lisans Alan, Lisans altında üreteceği mamullerin tamamı için gerekli bilgiyi Lisans Verenden alacak ve yasal regülasyonlara uygun olarak üretim yapacaktır.

Lisans Alan, Lisans altında yapacağı üretim sırasında belirli bir kaliteyi koruyacak ve kalitenin korunması için gerekli tedbirleri üretimden önce her mamul için ayrı ayrı alacaktır.

5- Lisans Alan, Lisans konusu tasarımı aynen kullanacaktır. Tasarım üzerinde teknik manada bir değişiklik veya geliştirme gerekiyorsa Lisans Verenden yazılı onay isteyecektir. Lisans alan, lisans konusu tasarım ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir tasarımı, numune için dahi olsa Türkiye’de veya yabancı bir memlekette kendisi ve yakınları için üretmeyecek, tescil başvurusuna konu etmeyecektir.

6- Lisans Veren, Lisans Alanın yazılı onayı olmadan bir başka gerçek ya da tüzel kişiye bu Lisans Anlaşmasının konusu olan tasarımın kullanımı için tali lisans veremeyecektir.

7- Lisans Anlaşmasından doğacak her çeşit anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve Lisans Veren şirketin bulunduğu şehirdeki Fikri Sınai ve Haklar Hukuk Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8- Lisans Alan tarafından bu sözleşme konusu tasarım ile imal edilecek mamullerin numuneleri Lisans Verenin göndereceği personel tarafından kontrol edilebilecek ve Lisans Alan kontrol için gelen personele gerekli kolaylıkları sağlayacaktır. ../../….

Lisans Veren                                               Lisans Alan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat