Tapu Tesciline İtiraz Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tapu Tesciline İtiraz Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu Tesciline İtirazımız.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilime dava konusu taşınmaz …/…/… tarihinde miras yoluyla dedesinden kalmıştır. Bu taşınmaz Tapu’da müvekkilim adına kayıtlıdır. Bu konudaki delillerimizi Mahkemenize sunacağız.

2-) Davalı, taşınmazın Tapu’da kayıtlı olmadığını ve 23 yıldır davasız ve aralıksız ekip biçtikleri iddiasıyla tescil talebinde bulunmuştur. Bu dava derdest durumdadır.

3-) Davalının tescil talebine açıkladığımız gerekçelerle itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, mirasçılık belgesi, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, açmış olduğumuz davanın ‘Tescil Davası’ ile birleştirilmesine, tescil talebinin reddine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat