Tapuya Tescil İstemi Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tapuya Tescil İstemi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu’ya Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … İli’ne bağlı … Köyü’nde ikamet etmektedir. Müvekkilimin köyün kuzey tarafında tarlaları mevcuttur. Müvekkilim kendisine ait olan … dönümlük tarlanın yanında bulunan taşınmazı, 25 yıldır davasız ve aralıksız olarak ekip biçmektedir.

2-) Müvekkilimin ekip biçtiği arazi üzerinde ne hazinenin ne üçüncü şahısların bir hakkı vardır.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 713 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, vergi kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, söz konusu taşınmazın müvekkilim adına Tapu’ya tesciline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat