Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Tapu Memurundan Tazminat İstemi Davası Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu Sicil Memuru’nun Hatalı İşlemlerinden Dolayı …TL. Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … adresindeki kullanılmaz halde bulunan … katlı müstakil evin malikidir. Bu taşınmaz müvekkilime babasından miras kalmış ve eski bir ev olduğu niçin kullanılmamakta boş olarak durmaktadır.

2-) Müvekkilim bu taşınmazı satmak amacıyla … ay önce Tapu Dairesine başvurmuştur. Ancak tapu kayıtlarında taşınmaz, …’ya kayıtlı görünmekte ve bu şahısta taşınmazı … ay önce …’ya sattığı anlaşılmaktadır.

3-) Üçüncü şahıs iyiniyetli olduğu için tapu tahsisini talep edemiyoruz. Tapu Sicil Memuru ortada hiçbir mahkeme ilamı olmaksızın müvekkilimin adını silip …’nın ismini yazması sonucu haklarımız gasbedilmiştir. İlgili makamlara başvurularımızdan olumlu bir sonuç alamadık.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 1007 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının, Tapu’daki satış tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte …TL. tazminat ödemeye mahkum edilmesine yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat