Tapu İptali ve Tescile İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tapu İptali ve Tescile İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………..

DAVACI                     : A….

DAVALI                      : B….

KONU                          : Tapu iptali (TMY. 712. maddeye göre)

DAVA KIYMETİ      : (45.000) TL

AÇIKLAMALAR       :

1. ……. günlü …… sayılı tapu ile davalı, murisin babam …… mevkiindeki doğusu …… batısı …… kuzeyi ……. güneyi …….. ile çevrili tarlanın tapuda satışında, reşit olduğum halde, reşit olmadığım beyanıyla velim olarak, imza koymuş ve satış davalıya yapılmıştır.

2. Babamın benim adıma ferağ muamelesi yapması usulsüzdür. Bu sebeple haklı bir neden olmaksızın tapu davalı adına tesis edilmiş ve fakat aradan henüz 10 yıl da geçmemiştir. Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDEN     : TMY. 722 ve 723. Maddeleri ile ilgili mevzuat

DELİLLER                : Tapu kaydı, tanık, keşif, bilirkişi raporu vs.

SONUÇ VE İSTEM   : Davalı üzerinde kayıtlı mezkur tarlanın ….. gün ….. sayılı tapu kaydının iptaline ve adıma tapuya tesciline karar verilmesini arz ve talep ederim.

CEVAP SÜRESİ        : (2) haftadır.

Davacı A….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat