Memurun Hileli İş Yaptığı Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Memurun Hileli İş Yaptığı Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………..

DAVACI                     : A….

DAVALI                      : 1…. Tapu sicil muhafızlığına izafeten Defterdarlık veya mal müdürlüğü yani Hazine

KONU                          : ….. TL. maddi tazminat

AÇIKLAMALAR      :

1.  ….. ili …. ilçesi …. mahalle/köy …. mevkiinde bulunan … ada …. parsel no.lu taşınmazın malikiyim.

2. Ne var ki bu parsel taşınmazın tapu sicil dairesi memurunun hileli eylemiyle, satmışın gibi üzerimdeki tapu kaydı silinmiş olduğunu tapudaki bir isim dolayısıyla yeni öğrendim. Taşınmazım bana aittir. Memurun hileli iş yaptığını ispatlayacağım.

3. Taşınmazımı zamanında satamamaktan veya kat karşılığı inşaatı için sözleşme yapamadığım için ….. TL maddi zararım olmuştur.

4. Davalı idarenin memuru hakkında yaptığım suç duyurusu ile de memur …. ceza mahkemesinin …. esas/karar sayılı ….. günlü kararıyla da mahkum olmuştur.

5. Açıkladığım nedenlerle tazminat talebinde haklı bulunmaktayım.

DELİLLER                      : 1.Tapu kayıtları,

2. Nüfus kayıtları,

3. Bilirkişi incelemesi,

4. Kayıt ve belgeler,

5. Vesair yasal her türlü delail

HUKUKİ NEDEN           : TMY. 1007 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM         : Davalı idare memurunun suç teşkil eden hileli eylemiyle zarara uğradığımdan TMY 1007. maddesi uyarınca …. TL zararımın dava gününden yasal faizi ile davalıdan tahsiline, masrafların davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı A….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat