Kişilik Haklarına Basın Yolu İle Saldırı Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kişilik Haklarına Basın Yolu İle Saldırı Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………

DAVACI                                 :… A…

DAVALILAR                         : 1. Yazı İşleri Sorumlu müdürü

  1. Gazete sahibi (imtiyaz sahibi)
  2. Haberi veren veya yazar muhabir

KONU                                      : Kişilik haklarıma tecavüzün basın yolu ile işleyen davaların bu eylemleri nedeniyle kendilerinden (100.000) TL. manevi tazminatın tahsili istemi.

AÇIKLAMALAR                 :

  1. Davalılar … …. Gazetesinin sorumlu müdürü;haber müdürü ve sahibidir.
  2. … ….. günlü gazete nüshasında hakkımda kişilik haklarıma tecavüz eder nitelikte asılsız haber yayınlanmıştır.Bu haber beni son derece üzmüş, mağdur etmiştir.
  3. Tekzip hakkımı da davalılar yerine getirmemişlerdir.
  4. İş bu manevi tazminat davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                             : Gazete nüshası, tanık, mali ve içtimai durum araştırması, resmi belgeler, vesair her türlü delail

HUKUKİ NEDEN                 : Borçlar yasası 49’ncu Madde, 5846 sayılı yasa, Medeni yasa vesair hukuki mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM              : Asılsız, gerçeğe aykırı haber yayınlamak suretiyle kişilik hakkıma saldırıda bulunan davalılardan, uğradığım saldırı karşısında (100.000) TL. manevi tazminatın dava gününden itibaren yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsilini, masrafların davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

CEVAP SÜRESİ                   : Tebliğ gününden itibaren (2) hafta’ dır.

Davacı A…

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat