Kayıt İptali Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kayıt İptali Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

……….

DAVACI                     : A….

DAVALI                      :1. B… (Nüfusla ilgili veya mirasçı)

 2.C… (Nüfusla ilgili veya mirasçı)

 3. Nüfus idaresi

KONU                         : Kayıt iptali

AÇIKLAMALAR      :

1.  Nüfusta… ili …. ilçesi…mahallesi …. hane …… cilt …….sayfada kayıtlıyım.

2. Ayrıca …. ili    ilçesi ….. köyü….hane cilt …. sayfada ikinci defa kaydımın yapılandığını öğrenmiş bulunuyorum.

3. Babam  …..’dır. Nüfusta   olarak yazılmış olup, davalı  B ….         , C …. ile kardeşiz. Babamız da birdir.

4. Gerekli   kayıtların   getirtilerek,   yapılacak  duruşma  sonunda   babam                olduğu meydana çıkacaktır. Ayrıca, nüfusta…..ili ……ilçesi  ….hane ……cilt……sayfadaki nüfus kaydı da ikinci defa yazılmıştır, ilk yazılan kayıt…ili……ilçesi……..mahallesi …. hane …… cilt sayfadaki nüfus kaydımın da ipkasına, babam adım ……. ‘nın da bu kayıtta …. olarak düzeltilmesine karar verilmesini istemek zorunda kaldım.

HUKUKİ NEDEN     :TMY 36 NY. ve ilgili mevzuat

DELİLLER                 : 1. Nüfus kaydı,

2. Tapu kaydı,

3. Tanık,

4. Bilirkişi incelemesi,

5. Vesair her türlü yasal delail

SONUÇ VE İSTEM:……ili……ilçesi……mahalle/köy….. hanedeki kaydının ipkasına….. ili……ilçesi …..mahalle/köy….. hanedeki nüfus kaydının da iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

CEVAP SÜRESİ        : 2 haftadır.

Davacı A….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat