Tenkise İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tenkise İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………

DAVACI                     : A. … (mirasçı)

DAVALI                     : B. … (Bağış yapılan)

KONU                         : Tenkis

AÇIKLAMALAR       :

1.  Mirasbırakanın C…, …… gününde ölmüştür. Sağlığından …. ada …. parsel no.lu taşınmazı davalıya bağışladığı halde, tapuda satış gibi göstermiştir. Davalının alım gücü yoktur.

2. Bu durumu tapu kaydından öğrenmiş bulunuyorum. Saklı payımın karşılığını almış değilim. Mirasbırakanım muvazaa yoluyla saklı payıma tecavüzde bulunmuştur.

3. TMY. 560. maddesi uyarınca davalı hakkında işbu davanın açılması zorunluluğu duyulmuştur.

4. Saklı payıma tecavüz edildiğini kanıtlayacağım.

DELİLLER                : 1. Nüfus kayıtları,

2. Mirasçılık belgesi,

3. Tapu kayıtları,

4. Tanıklar,

5. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

6. Sair yasal her türlü delail

HUKUKİ NEDEN     : TMY. 560 ve devam eden maddeleri

SONUÇ VE İSTEM   : Gerekli inceleme ve yargılama yapılarak saklı payıma tecavüz edildiği anlaşılacağından tenkis talebinin kabulü ile…. sayılı payım oranında…. ada…. parsel taşınmazın tapu kaydının iptali ile adıma yazılması olmadığında bedeli …. TL’nin davalıdan masraflarla birlikte tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…./…./……

Davacı A…. (Mirasçı)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat