Tapu İptali Ve Tescil Davası

0
3

Dava Konusu Taşınmazlardan Taşınmaza Uygulanan Tapu Kaydının Tesisinden İtibaren Tüm Tedavüllerini Gösterir Şekilde Ayrıntılı Kayıtların Getirtilmesi Gerektiği

T.C YARGITAY
16.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/ 16703
Karar: 2017 / 8052
Karar Tarihi: 27.11.2017

ÖZET: Dava konusu taşınmazlardan 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaza uygulanan 28.08.1997 tarih, 1 sıra numaralı tapu kaydının tesisinden itibaren tüm tedavüllerini gösterir şekilde ayrıntılı kayıtlar (köy, mahalle, mevki, cins, sınırlar, yüzölçümü, malik, hisse, geldi, gitti ve revizyona ilişkin tüm bilgileri içerir ve okunaklı şekilde) ile varsa tesis ve ifraz haritalarının Mahalli Tapu Müdürlüğü’nden (eski yazı tapu kayıtları varsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığından) ayrı ayrı sorulup getirtilmesi, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

(2644 S. K. m. 1)

Dosyanın Mahkemesine Geri Çevrilmesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay‘ca incelenmesi istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:
1- … Kadastro Mahkemesi’nin 2010/19 Esas, 2011/27 Karar sayılı dava dosyasının,
2- Dava konusu taşınmazlardan 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaza uygulanan 28.08.1997 tarih, 1 sıra numaralı tapu kaydının tesisinden itibaren tüm tedavüllerini gösterir şekilde ayrıntılı kayıtlar (köy, mahalle, mevki, cins, sınırlar, yüzölçümü, malik, hisse, geldi, gitti ve revizyona ilişkin tüm bilgileri içerir ve okunaklı şekilde) ile varsa tesis ve ifraz haritalarının Mahalli Tapu Müdürlüğü’nden (eski yazı tapu kayıtları varsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığından) ayrı ayrı sorulup getirtilmesi,
3- Yine 127 ada 10 parsel sayılı taşınmaza komşu 127 ada 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 ve 141 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ait kadastro tutanakları, kadastro sonucu oluşan tapu kayıtları ve varsa tespite dayanak belgelerin onaylı örneklerinin,
4- Davacı tarafın dayandığı … 1945 tarih, … sıra numaralı tapu kaydının tesisinden itibaren tüm tedavüllerini gösterir şekilde ayrıntılı kayıtların (köy, mahalle, mevki, cins, sınırlar, yüzölçümü, malik, hisse, geldi, gitti ve revizyona ilişkin tüm bilgileri içerir ve okunaklı şekilde) ile varsa tesis ve ifraz haritalarının Mahalli Tapu Müdürlüğü’nden (eski yazı tapu kayıtları varsa Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığından) ayrı ayrı sorulup getirtilerek dosyasına konulması, bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın Mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here