Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPU İPTALİ VE TESCİL – BAŞKASININ ARSASINA İNŞAAT

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

KONU                   : Tapu iptal ve tescil talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

  1. İnşaat kalfası olan müvekkilimiz ../../…. tarihinden bu yana ……………………… adresindeki yerde kendi çabası ile yapmış olduğu tek katlı bir evde …. yıldır oturmaktadır. Yer, tapuda ………. İli, ……… İlçesi, ………… mahallesi, ……. Ada, ………. pafta, ……….. parselde davalı adına kayıtlıdır. Müvekkilimiz davalıya ait arsanın …. m2’lik kısmını kullanarak evini yapmıştır.

 

  1. Müvekkilimiz evin yapımında kendi oturacağını da düşünerek iyi malzeme kullanmış ve masraftan kaçınmamıştır. Bilirkişi incelemesi yapıldığında evin değerinin kurulu olduğu arsanın değerinden kat kat fazla olduğu anlaşılacaktır. Davamız için her türlü yasal koşul mevcuttur.
  1. Müvekkilimiz çeşitli zamanlarda bu arsayı kullanmayan, ihtiyacı da olmayan davalı arsa sahibi ile anlaşmaya çalışmış, ancak davalı müvekkilimizin güç durumundan da yararlanarak, arsaya çok fahiş sayılacak bir rakam istemiştir. Müvekkilimizin bu rakamı ödemesi olanaklı değildir.
  1. Bu nedenle müvekkilimizin iyiniyetle yıllardır aralıksız olarak kullandığı arsanın üzerindeki evin değerinin arsadan kat kat fazla olduğu da dikkate alınarak müvekkilimiz adına tescilini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK.m.722-724 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                           : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi, tanık beyanları ve sair deliller.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz tarafından ………. İli, ……… İlçesi, ………… mahallesi, ……. Ada, ………. pafta, ……….. parselde bulunan arsanın, evin yapılı olduğu kısmının tapusunun iptaliyle, müvekkilim adına tapuya tesciline, mahkemece takdir olunacak arsanın bu kısmına ait bedelin davalıya ödenmesine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat