Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TANIMAYA İTİRAZ DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tanımaya İtirazımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Davalı şahıs, müvekkilimin oğlunun babası olmadığı halde, onu kendi oğlu olarak tanıyarak, nüfusuna kaydettirmiştir. Halbuki müvekkilimin oğlunun babası davalı değildir. Bu durum yapılacak olan inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Yapılan bu hatanın düzeltilmesi için eldeki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kayıtları, DNA incelemesi, Her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 282 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile davalı tarafından yapılan tanımanın iptaline ve nüfusa tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim.

Tanımaya İtiraz Eden Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat