Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TANIMA VE TENFİZ TALEBİ – BOŞANMA VE TAZMİNATA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı ile davalı arasındaki evlilik yabancı mahkeme kararı ile son bulmuştur. Yabancı mahkeme kararı kesinleşmiş ve kesinleşme şerhi alınmıştır.
  2. Boşanma kararı ile …………..… EURO tazminata hükmedilmiştir. Boşanma ile ilgili yabancı mahkeme kararının tanınmasına, tazminata ilişkin kısmının tenfizine karar verilmesini talep ediyoruz.
  3. Kesinleşmiş yabancı mahkeme kararının Türkiye’de geçerlilik kazanması için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhli aslı ve onaylı tercümesi, nüfus kayıtları ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  5718 sayılı MÖHUK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, tanıma ve tenfiz talebimizin kabulü ile …………………… Mahkemesinin boşanma kararının tanınmasına ve nüfusa tesciline, tazminata ilişkin hükmün tenfizine ve ……………….. EURO tazminatın ödeme tarihindeki kur üzerinden TL karşılığının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

EK                          :

1- Yabancı mahkeme kararının aslı ve onaylı tercümesi.

2- Yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhi ve onaylı tercümesi.

3- Vekaletname.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat