Tape Kayıtları Tek Başına Delil Olamaz

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tape Kayıtları Tek Başına Delil Olamaz

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2008/13862
K. 2009/479
T. 22.1.2009

• İLETİŞİM TUTANAKLARI ( Toplu Silah Ticareti Suçu – Topluluk Oluşturacak Boyutta Ortaklık ve Birlikteliğin Bulunduğuna Dair Tutanaklar Dışında Delil Bulunmaması/Ceza Tayini İçin Yeterli Kabul Edilemeyeceği )
• TOPLU SİLAH TİCARETİ SUÇU ( Ceza Tayini İçin Yeterli Kabul Edilemeyecek Delil – Telefon Görüşmelerine Dayalı İletişim Kayıtları/Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilememesi )
• TELEFON DİNLEMELERİ İLE ELDE EDİLEN DELİLLER ( Tek Başına Delil Sayılamayacağı[/Toplu Silah Ticareti Suçu – Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilememesi/Sanıkların Üzerleri ve Evlerinde Yapılan Aramalarda Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanılmaması )
• DELİL SAYILAMAYACAK TUTANAKLAR ( Telefon Görüşmelerine Dayalı İletişim Kayıtları – Cezalandırılmaya Yeter Başkaca Kesin ve İnandırıcı Delil Elde Edilemediği/Toplu Silah Ticareti Suçu )
• SANIKLARIN ÜZERLERİNDE VE EVLERİNDE YAPILAN ARAMALAR ( Herhangi Bir Suç Unsuruna Rastlanılmaması/Toplu Silah Ticareti Suçu – Telefon Görüşmelerine Dayalı İletişim Kayıtlarının Tek Başına Delil Sayılamayacağı )
• SİLAH VE EKLENTİLERİNİN MÜSADERESİ ( 5237 S. TCK. Md. 54 Gereğince Yapılması Zorunluluğu – 6136 S. K. Md. 12’nin 5728 S.K. İle Değiştirildiği )
6136/m. 12, 13
5237/m. 54
ÖZET : 1- Sanıkların aralarında Yasa’nın amaçladığı biçimde topluluk oluşturacak boyutta ortaklık ve birlikteliğin bulunduğuna dair iletişim tutanakları dışında delil bulunmadığı gibi sanıklarda elde edilen suça konu silah ve mermileri kişisel ihtiyaçları için bulundurduklarına ilişkin savunmalarının aksine satmak amacıyla edindikleri veya bu amaçla bulundurduklarına ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığından, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek eylemlerinin, 6136 sayılı Yasanın 12/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan toplu silah ticareti suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı biçimde uygulama yapılması,

2- Diğer sanıklar hakkında toplu silah ticareti yapmak suçundan kurulan hükümde, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair, savunmalarının aksine, içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatları yerine yazılı şekilde kabul edilerek ceza tayin edilmesi,

3- Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 155. maddesi ile 6136 sayılı Yasanın 12/son maddesi yürürlükten kaldırıldığından, suça konu silahların ve eklentilerin müsaderesinin 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi gereğince yapılması zorunluluğu, bozmayı gerektirir.

DAVA VE KARAR : 1- Sanıklar H. K., M. B., ve M. E. hakkında toplu halde silah ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

1- Sanıklar H. K., M. B., ve M. E.’nin aralarında Yasanın amaçladığı biçimde topluluk oluşturacak boyutta ortaklık ve birlikteliğin bulunduğuna dair iletişim tutanakları dışında delil bulunmadığı gibi sanıklarda elde edilen suça konu silah ve mermileri kişisel ihtiyaçları için bulundurduklarına ilişkin savunmalarının aksine satmak amacıyla edindikleri veya bu amaçla bulundurduklarına ilişkin mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığından, sanıkların ev ve iş yerlerinde yapılan arama sonucunda sanık H. K.’nın evinde 2 adet 7.65 mm. çaplı tabanca, sanık M. E’nin işyerinde 340 adet mermi, sanık M. B.’nin işyerinde yapılan arama da ise 75 adet mermi ele geçtiğinin anlaşılması karşısında, sanık H. K.’nın sanıkta yakalanan silah sayısına göre alt sınırdan uzaklaşılarak 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca, sanık M. E.’nin aynı yasanın 13/1. maddesi uyarınca, sanık M. B.’nin ise aynı yasanın 13/3 maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek eylemlerinin, 6136 sayılı Yasanın 12/2. madde ve fıkrasında tanımı yapılan toplu silah ticareti suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı biçimde uygulama yapılması,

2- Sanıklar Y. A. ve F. B. hakkında toplu silah ticareti yapmak suçundan kurulan hükme yönelik sanık müdafiilerinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair, savunmalarının aksine, içeriği maddi bulgularla desteklenemeyen telefon görüşmelerine dayalı iletişim kayıtları dışında cezalandırılmalarına yeter kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, sanıkların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraatları yerine yazılı şekilde kabul edilerek ceza tayin edilmesi,

3- Sanık C. A. hakkında kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince;

Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre; sanığın silah ticareti yaptığına yönelik savunmasının aksine şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği gözetilmeden, beraatı yerine dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,

4- Uygulamaya göre de;

Hükümden sonra 8.2.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasanın 155. maddesi ile 6136 sayılı Yasanın 12/son maddesi yürürlükten kaldırıldığından, suça konu silahların ve eklentilerin müsaderesinin 5237 sayılı TCK.nun 54. maddesi gereğince yapılması zorunluluğu;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı sanıklar Y. A. ve F. B. hakkında 2 nolu bozma nedeniyle, Başkan Z.A. ve üye H, A.’nın, sanık C. A. yönünden 3 nolu kararda üye H. A.’nın muhalefetleri ile sanıkların atılı suçlardan beraatlerine, sanık M. B. hakkında 1 nolu bozma gerekçesi yönünden üye H. A.’nın muhalefeti ile oyçokluğuyla, sanıklar H. K. ve M. E. hakkında 1 nolu sebepten dolayı oybirliğiyle ( BOZULMASINA ), bozma nedenine göre tutuklu sanıklar Y. A., C. A., F. B., H. K. ve M. E’.nin oybirliğiyle tahliyesine, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilseler derhal tahliyelerinin sağlanması bakımından Yargıtay C.Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 22.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat