Tanıma ve Tenfiz Davası Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                             KAYSERİ
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                            : Av.
.
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Tanıma ve tenfiz.
 
OLAYLAR                      :
1- Müvekkil davalı ile evli olup bu evlilikleri      ili        ilçesi      Köyü Cilt.   ve Kütük Sıra No.        de kayıtlıdır.
2-Müvekkil davalıdan        Asliye Hukuk Mahkemesi –Aile  Mahkemesi-
nin       tarihli kararı ile boşanmış olup bu boşanma kararı                tarihinde kesinleşmiştir.
3-Yukarıda belirtilen Almanya           Asliye Hukuk Mahkemesi –Aile Kısmı- kararının Türkiye’de nüfusa işlenebilmesi için iş bu davayı açarak belirtilen Mahkeme kararının tanınmasını ve tenfizini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER      :T.M.K.,M.Ö.H.U.K.,H.U.M.K. ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                       :Nüfus kaydı,Almanya         Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı
ve tercümesi ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle müvekkil ile davalının boşanmalarına karar veren Almanya             Asliye Hukuk Mahkemesi –Aile Mahkemesi – kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
EKİ      .                                                                             Davacı Vekili
Tebliğ zarfı ve pulu                                                         Av.
Vekaletname sureti
…………………..Mahkemesinin
kararının aslı onanmış Türkçe tercümesi,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat