Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
(ihtiyati tedbir istemi vardır)
     
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Ayda …………………TL. Tedbir nafakası  istemidir.
 
OLAYLAR                      :
-Davalı ile müvekkilim …… tarihinde resmi nikahla evlenmişlerdir. Bu evlilikleri  ……İli ……..İlçesi……….Mahallesi/Köyü  Cilt no…..Aile Sıra no……ve sıra no …….da kayıtlıdır.
-(çocukların durumu)
-(anlaşmazlık konuları ve nedenleri)
 
-Davalının ekonomik durumu oldukça iyidir .(…………………..)Müvekkilenin ise  hiçbir geliri yoktur. Müvekkile kendi ailesinin yardımlarıyla kendinin ve çocuklarının geçimini sürdürmektedir. Müvekkile ve çocukları ekonomik olarak çok zor şarlar altında yaşamaktadır. Bu sebeplerle müvekkile için aylık ……..TL. çocuklar içinde aylık ………..TL. tedbir nafakası  talep etme zarureti hasıl olmuştur.
– Davada hükmün kurulması zaman alacağı muhakkaktır. Bu zaman içerisinde müvekkilenin ve çocukların nafaka alamayışları ise onların telafisi imkansız zararlarına yol açacağından hüküm verilinceye kadar müvekkile ve çocuklarının ihtiyaçları için ihtiyati tedbir olarak nafaka bağlanmasına,
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Tanık beyanı …………….ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
-Müvekkile için aylık ……..TL. ve Çocuklar içinde aylık ………..TL. olmak üzere toplam ………….TL. tedbir nafakasının davalıdan alınmasına ve kendisine asaleten müşterek çocuklarına velâyeten müvekkilime verilmesine,
-Davada hükmün kurulması zaman alacağından bu durumda müvekkil ile çocukların mağduriyetine yol açacağından hüküm verilinceye kadar müvekkile ve çocuklarının ihtiyaçları için ihtiyati tedbir olarak nafaka bağlanmasına,
-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat