Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Nişanın haksız olarak bozulmasından dolayı ………….TL. maddi
……….TL. manevi olmak üzere Toplam……..TL. tazminat talebidir.
OLAYLAR                      :
1-Müvekkilim ile davalı ………. tarihinde evlenip mutlu bir yuva kurmak amacıyla nişanlanmışlardır.(nasıl nişanlanıldığı ve nasıl nişanın bozulduğu)
2-(maddi zararlar)
 
3-(manevi zararlar)
 
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Fatura, Tanık beyanı ,bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;Nişanın haksız yere davalı tarafından bozulması nedeniyle
1-Müvekkilimin açıklanan maddi zararları için ……….TL. maddi tazminat,
2-Müvekkilimin manevi yönden büyük bir yıkıma uğraması ve toplum içinde zor
durumlara düşmesi nedeniyle ………….TL. manevi tazminat,
3-Olmak üzere toplam ………….TL. tazminatın nişanın bozulduğu tarih olan ………… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat