Nişan Hediyelerinin İadesi Dilekçesi

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Nişanın bozulmasından dolayı nişan hediyelerinin varsa aynen

Yoksa bedellerinin tahsili talebidir.

(Değeri harç için               TL.)

OLAYLAR                      :

1-

2-

3-

4-Nişan bozulduğu halde davalı aşağıda dökümü yapılan hediyeleri iade etmediğinden işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

SIRA NO:   CİNSİ        :                               MİKTARI :          FİYATI :          TUTARI:

 

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,ve sair ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                  :Fatura, Tanık beyanı bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Yukarıda belirttiğimiz nişan hediyelerinin aynen alınarak müvekkilime iadesine,

2-Eşyaların aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde,bedeli olan                   TL.nin kanuni faiziyle birlikte tahsiline,

3-Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EKİ      .

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...