Tanıklar Duruşmada Nasıl Hazır Edilir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Tanıklar Duruşmada Nasıl Hazır Edilir?

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2005/1835

KARAR NO. 2005/4142

KARAR TARİHİ. 17.3.2005

• KESİN MEHİL İÇİNDE TANIK ÜCRETİ YATIRMAYAN TARAFIN TAKİP EDEN DURUŞMADA TANIKLARINI HAZIR ETMESİ ( Kesin Mehille Ulaşılmak İstenen Amaç Hasıl Olduğundan Tanıkların Dinlenmesi Gereği )

• TANIK ÜCRETİ YATIRMASI İÇİN KESİN MEHİL VERİLEN TARAFIN ÜCRETİ YATIRMAMASI ( Takip Eden Duruşmada Hazır Edilen Tanıkların Dinlenmesi Gereği )

• YARGILAMANIN UZAMASINA SEBEP OLMAMA AMACI ( Kesin Mehil Verilmesinde – Kesin Mehil İçinde Tanık Ücretini Yatırmayan Tarafın Takip Eden Duruşmada Tanıklarını Hazır Etmesiyle Amacın Gerçekleşmiş Olacağı/Tanıkların Dinlenmesi Gereği )

1086/m.163,258

ÖZET : Kesin mehil verilmesinin amacı yargılamanın uzamasına engel olmaktır. Somut olayda, tanık ücreti yatırılması için kesin mehil verilmiştir. Davacı kesin mehil verilen oturumdan sonraki oturumda tanıklarını hazır ettiğini bildirmiş, yargılamanın uzamasına yol açmamıştır. Bu durumda hazır edilen tanıkların dinlenmesi gerekirken, kesin mehil nedeniyle tanık dinletme talebinin reddedilmesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı dava dilekçesinde adli yardım talebinde bulunmuş, mahkemece bu konuda 30.11.2004 günlü oturumda araştırma yapılmasına ve davacı ya delillerini bildirip, tanık deliline dayanıyor ise tanık ücreti ve davetiye giderlerini ödemesi için kesin mehil verilmiş, duruşma 30.12.2004 gününe bırakılmıştır. Davacı 30.12.2004 günlü oturumda tanıklarının hazır olduğunu belirtmiş ise de; mahkemece tanık dinletme talebi kesin süre nedeniyle reddedilmiştir. Kesin mehilin amacı yargılamanın uzamasını önlemektir. Davacı kesin mehil verilen oturumdan sonraki oturum tanıklarını hazır ettiğini bildirmiş, yargılamanın uzamasına sebep olmamıştır. Bu açıklamalar karşısında davacının adli yardım talebi ile ilgili olumlu-olumsuz karar verip davacı tanıkları dinlenerek delillerin birlikte değerlendirilip sonucu uyarınca karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat