Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAM YARGI DAVA DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI NEDENİYLE – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Haklı davanın kabulü ile……….. Türk Lirası alacağımızın olay tarihi olan …/…/….. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı İdareden tahsiline karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkilim ……’ye ait, ……… plakalı …..model ………. marka aracı, oğlu ….. kullanmakta iken …/…/….. tarihinde …………… istikametinden ……. istikametine seyir halinde olduğu üzere, …….sokak kavşağında davalı İdareye ait Su İşleri ekip ve araçları çalışma yaptığından yolun şeridi kapalı olduğu için çalışma yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak şerit değiştirdiği sırada önünde seyir halinde bulunan ……..’nin kullandığı ……..plakalı araca ve daha sonrada …….. idaresindeki ………. plakalı araca çarpmış, yaramalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Belediye Su İşleri Ekipleri çalışma esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için çalışma yaptıkları yol üzerinde gerekli işaret ve yol levhalarını koymamışlar ve bu kazanın oluşmasına neden olmuşlardır.
  2. Bu kaza sonucu müvekkilimin aracında ………..Türk Lirası maddi hasar bedeli, ……… Türk lirası %….. araçtaki değer kaybı ve ……….Türk Lirası da aracın tamir süresi olan …. günde müvekkili ve ailesinin yaptığı ulaşım gideri olmak üzere toplam ……….. Türk lirası toplam maddi zararı olmuştur. Yine bu kaza nedeni ile tazminat davasına esas olmak üzere müvekkilim, ……….(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/……. D. İş EK sayılı tespit dosyasında kusur ve hasar tespiti yaptırdığından bu tespit işlemi için ………. Türk Lirası de tespit masrafı yapmıştır.
  3. Bu paranın yani ……….. Türk Liralık alacağımızın ödenmesi için İdari Yargılama usulü Kanunun 13. md. sine göre yazılı başvurumuzun …../…../………tarihinde davalı Belediye Başkanlığına tebliğine rağmen alacağımız ödenmediği gibi tarafımıza 60 günlük kanuni süre içinde herhangi bir cevap da verilmediği için iş bu davayı dava açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İdareye yaptığımız başvuru, …….(…).Asliye Hukuk Mahkemesinin …../….. D. İş EK sayılı tespit dosyası ve içindeki hasar ve kusur raporları, olay kaza raporu, müvekkilimin aracının ruhsat fotokopisi, kaza yapan …………’e ait ehliyet fotokopisi, ……… Cumhuriyet Başsavcılığının ……/….. Hz no.lu kazaya ilişkin dosya evrakları, alkol ve doktor raporları, müvekkilin aracına ait doktor raporları, müvekkilimin aracına ait sigorta poliçesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ……… Türk Lira alacağımızın olay tarihi olan …./…./……. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı İdareden tahsiline avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat