TAM YARGI DAVA DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI NEDENİYLE

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAM YARGI DAVA DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Davalı idarenin kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle uğradığımız ……………. TL zararımızın tazminine, …/…/….. olay tarihi tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ………………….’ye ait, ……… plakalı ….. model ………. marka araç ile ………………… istikametinden …………………… istikametine doğru otoyolda seyir halinde iken, ………………… kavşağında yol kenarında hiçbir uyarıcı önlem almadan çimleri sulayan davalı idareye ait araca çarpmamak için manevra yaparak şerit değiştirdiği sırada önünde seyir halinde bulunan …………………..’nin kullandığı …….. plakalı araca ve daha sonra da …………………. idaresindeki ………. plakalı araca çarpmış, yaramalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Davalı idare, çalışma esnasında kazaya sebebiyet vermemek için çalışma yaptıkları yol üzerinde gerekli işaret ve yol levhalarını koymamış ve bu kazanın oluşmasına kusurlu davranışlarıyla sebebiyet vermişlerdir.
  2. Bu kaza sonucu müvekkilin aracında ……….. TL maddi hasar bedeli, ……………. TL % 10 araçtaki değer kaybı ve ……………. TL da aracın tamir süresi olan … günde müvekkil ve ailesinin yaptığı ulaşım gideri olmak üzere toplam ……………. TL toplam maddi zararı olmuştur. Yine bu kaza nedeni ile tazminat davasına esas olmak üzere müvekkilim, ………….. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……/……. D. İş sayılı tespit dosyasında kusur ve hasar tespiti yaptırdığından bu tespit işlemi için ……………. TL de tespit masrafı yapmıştır.
  3. Bu paranın yani ……….. TL’lik alacağımızın ödenmesi için İdari Yargılama usulü Kanunun 13. md. sine göre yazılı başvurumuzun …../…../………. tarihinde davalı Belediye Başkanlığına tebliğine rağmen alacağımız ödenmediği gibi tarafımıza 60 günlük kanuni süre içinde herhangi bir cevap da verilmediği için iş bu davayı dava açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İdareye yaptığımız başvuru, ……….. Sulh Hukuk Mahkemesinin …../….. D. İş sayılı tespit dosyası ve içindeki hasar ve kusur raporları, kaza tespit tutanağı, müvekkilin aracının ruhsat fotokopisi, kaza yapan ……………………….’e ait ehliyet fotokopisi, ………………….. Cumhuriyet Başsavcılığının ……/….. Hz no.lu kazaya ilişkin dosya evrakları, alkol ve doktor raporları, müvekkilin aracına ait doktor raporları, müvekkilin aracına ait sigorta poliçesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  2577 sayılı Yasa ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ……………. TL alacağımızın …./…./……. olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idareden alınarak müvekkile ödenmesine, yargı giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat