Taksirle Öldürme Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Taksirle Öldürme Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Taksirle Öldürme Suçunun Tipiklik Unsuru

Kanun’un 85/1. maddesine göre, ‘‘Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Taksirle Öldürme Suçun Nitelikli Hâlleri

Kanun’un 85/2. maddesinde ağırlaştırıcı sebep olarak, taksirli fiil neticesinde birden fazla insanın ölmesi veya bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin ya­ralanması düzenlenmiştir.

Taksirle Öldürme Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Taksirle Öldürme Suçunda Teşebbüs

Taksirli suçlara teşebbüsün mümkün olma­dığını kabul ettiğimiz için bu suça da tıpkı diğer taksirle işlenebilen suçlarda olduğu gibi teşeb­büs mümkün değildir.

Taksirle Öldürme Suçunda İçtima

Yasa’da bu suç için özel bir içtima hükmü mevcuttur. Buna göre, birden fazla insanın ölü­müne ya da bir veya birden fazla kişinin ölme­siyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralan­masına neden olunması hâllerinde, faile verile­cek cezanın üst sınırı ağırlaştırılmıştır. Böylece taksirli fiil neticesinde örneğin iki kişinin ölmüş olması durumunda faile iki ayrı taksirle öldürme suçundan ya da bir kişinin ölmesi, bir kişinin de yaralanması durumunda hem taksirle öldürme hem taksirle yaralama suçlarından ayrı ayrı ceza verilmeyecek, gerçek içtima yapılmayacak, fail yalnızca 85/2. maddede öngörülen 2-15 yıl ara­sındaki sınırdan cezalandırılacaktır.

Taksirle Öldürme Suçunda İştirak

Suça iştirak ancak faillerde iştirak iradesinin bulunması durumunda mümkün olabileceğinden, oysa taksirli suçlar için böyle bir iradenin mevcut olamayacağı açık olduğundan, taksirle öldürme suçunun iştirak hâlinde işlenebilmesi mümkün değildir.

Suçta korunan hukuki değer, suçun konusu, hukuka aykırılık unsuru ve maddi unsurla ilgili olarak esasen kasten öldürme suçunda yaptığı­mız açıklamalar burada da geçerlidir. Ancak su­çun manevi unsuru bu suç tipinde taksirdir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat