OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİP KAPAK VE HARÇ HESAP BELGESİ

            T.C.

……………… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ………………./……………………… E.

 

 

 

H A R Ç    H E S A B I

 

TARİH                                   AÇIKLAMA                                      TUTAR

 
Harçlar Toplamı: TL

Yukarıda yazılı toplam  TL Harç Pulu bedeli, makbuzla liste halinde defterdarlık Muh. Müdürlüğü’ne ……………….. yev. no ile yatırılmıştır.

 

            KATİP                                               . İCRA MD.

 

 

 

 

 

KARAR: Borçlulara  Tebliğe Çıkarılmasına ve kendisini vekil ile temsil ettiren alacaklı yararına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ne göre  TL vekalet ücreti takdirine karar verildi.

 

            KATİP                                               . İCRA MD.

 

 

 

 

 

TEBLİGAT BİLGİLERİ:

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat