TAKİP DAYANAĞI SENET ASLI İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİP DAYANAĞI SENET ASLI İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA ESAS NO:
İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                           :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ALACAKLI                          :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : İcra Takip Dayanağı Senet Aslı İbraz Edilmediği İçin İtirazımızdan  İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Müvekkil aleyhine yapılan icra takibinde, müvekkil ödeme emrini …/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir. Takip dayanağı olan senedin fotokopisi ödeme emri ile birlikte müvekkile gönderilmediği için senetteki imzanın müvekkile ait olup olmadığını bilemiyoruz.
  2. Bu durumda yukarıda kısaca belirtmiş olduğumuz üzere müvekkil hakkındaki takibin durdurulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 168 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ettiğimiz üzere, gönderilen ödeme emrine eklenmesi gereken senet fotokopisi eklenmediğinden senedin müvekkile ait olup olmadığı hususunda tereddüt hâsıl olmuştur. Müvekkil hakkındaki takibin durdurulmasına karar verilmesini hususunda gereğini saygılarımla vekaleten arz ederim.

 

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat