OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİBİN İPTALİ TALEBİ – İTFA SEBEBİYLE – 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 ../../….
DAVACI (BORÇLU)
VEKİLİ 

 

KARŞI TARAF (ALACAKLI)

 

VEKİLİ

 

 

 

 

KONUSUİcra takibinin itfa sebebiyle iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz aleyhine ……………… ……….. Mahkemesi’nde ……/…… Esas no ile görülen dava …/…/…… tarihinde ……/…… Karar no ile sonuçlanmış olup tarafımızdan temyiz edilmediği için …/…/…… tarihinde kesinleşmiştir.

2- Müvekkilimiz davacı ile haricen anlaşarak dava konusu borcunu, işlemiş faizlerini, yargılama giderleri ve vekalet ücretleri ile birlikte davacıya makbuz karşılığında ödemiştir. Davalının imzasını taşıyan belge ektedir.

 

3- Davalı alacaklı, buna rağmen müvekkilimizin aleyhine ‘nün  Esas Sayılı dosyası ile yukarıdaki mahkeme ilamına dayanarak 4-5 Örnek İcra Emri göndermiştir.

 

4- Belge karşılığı borcunu bizzat alacaklıya ödeyen müvekkilimiz aleyhine başlatılan icra takibinin iptalini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER İİK. m.33 ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER‘nün  E. sayılı dosyası, Mahkeme ilamı, makbuz ile her türlü yasal deliller.
TALEP SONUCUAçıklanan nedenlerle borçlunun dosyaya yapmış olduğu itirazın kaldırılmasına, borçlunun iflasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat