OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAAHHÜDÜ İHLAL NEDENİYLE ŞİKAYET DİLEKÇESİ

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ     : … … (TC Kimlik No: …)

Adres                : ….

VEKİLİ            : Av. … … (TC Kimlik No: …)

Adres                :

Tel                     :

SANIK              : …..

Adres                :

KONU              : Taahhüdü İhlal Suçundan Dolayı Şikayetimizi İçeren Dilekçedir.

SUÇ                  : Taahhüdü İhlal

AÇIKLAMALAR     :

1-Sanık hakkında …….’ın …….  E. Sayılı dosyası ile yapılan  ….  Örnekli icra takibine sanık itiraz etmemiş ve takip ../../…. tarihinde kesinleşmiştir.

2-Sanığın İcra Müdürlüğüne …/…/…. tarihinde bizzat gelerek borcun … TL lik kısmını ../../… tarihinde ödeyeceği yolundaki taahhüdü tarafımızdan …/…/… tarihinde kabul edilmiş ve kabul beyanımız da karşı tarafa tebliğ edilmiştir.

3-Borçlu borcunu taahhüt etmiş olduğu tarihte ödememiştir. Suç işleyen borçlunun cezalandırılmasını istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK. Madde 340

DELİLLER                           : İcra Dosyası

TALEP SONUCU                 : Açıklanan nedenlerle eylemi suç teşkil eden sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 Sayılı Kanun’la değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

Av.  …

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat