TAKİP DAYANAĞI SENEDİN ASLI İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ – 1

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

TAKİP DAYANAĞI SENEDİN ASLI İBRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                           :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ALACAKLI                          :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Takip dayanağı senedin aslı ibraz edilmediği için itiraz
AÇIKLAMALAR

(KARŞI DAVAMIZ)           :

 

  1. ……….. İcra Müdürlüğünün ……../… Esas sayılı dosyası ile yürütülen icra takibine ilişkin ödeme emri müvekkile …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.
  2. Takip dayanağı senedin aslı, alacaklı tarafından ibraz edilmediği ve bu husus icra müdürlüğünün gözünden kaçtığı için, senetteki imzanın müvekkile ait olup olmadığını tespit edemedik. Bu nedenle bu şekilde itirazda bulunma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İcra Müdürlüğünün ……./… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu 167 betimlemesi ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ettiğimiz üzere, müvekkil hakkındaki icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

İtiraz Eden Vekili

                                                                                                                                              Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat